Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjuksköterskeutbildning i Lund

En utbildning som i dag är en etablerad del av Lunds universitet men som ända fram till 1998 låg i annan regi är den till sjuksköterska. Detta trots att kvinnlig vårdpersonal i någon form då redan hade existerat i universitetets absoluta närhet – nämligen vid universitetssjukhuset – i flera hundra år. Redan vid inrättandet av Lunds första universitetssjukhus 1768 hade en ”sjukvakterska” vid namn Elna Carls hört till den första fasta personalen.

Gruppbild med kvinnor i äldre sjuksköterskeuniform. Foto.
Utexaminerade sjuksköterskor från Södra Sveriges Sjuksköterskehem 1929. Foto: Per Bagge/Universitetsbiblioteket i Lund

Det skulle dock ta lång tid innan sjuksköterskeutbildningen blev mer formaliserad i Sverige, och det dröjde till exempel ända till 1957 innan sjuksköterskorna fick en särskild yrkeslegitimation (detta kan jämföras med att sjukgymnaster redan 1887 hade fått en sådan). Då fanns i vart fall alltsedan 1892 en mer organiserad, om än ursprungligen mycket kort, sjuksköterskeutbildning i Lund. Formell huvudman för denna var landstinget, men eftersom utbildningen var förlagd till lasarettet i Lund utfördes den rimligen i stor utsträckning av läkare där som parallellt var lärare vid universitetets medicinska fakultet.

Gata med äldre bebyggelse.
Södra Sveriges Sjuksköterskehem hade sina lokaler i Thomanderska gården vid Paradisgatan under åren 1901–1924. Byggnaden är numera flyttad till Kulturen. Foto: Universitetsbiblioteket i Lund

Sjuksköterskeskola på Paradisgatan

Som resultat av ett privat initiativ 1901 kunde man 1903 inrätta en särskild sjuksköterskeskola i lokaler på Paradisgatan (vid dåvarande sjukhusområdet): Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH). Landstinget var fortfarande uppdragsgivare, men utbildningen drevs i form av en enskild förening med en universitetsprofessor, kirurgen Jacques Borelius, som ordförande. Kurserna var ursprungligen tvååriga men förlängdes i mitten av 1920-talet till tre år. Vid ungefär samma tid flyttade man till nya lokaler på Helgonabacken. 1970 överfördes utbildningen så i landstingets egen regi (under namnet Sjuksköterskeskolan SSSH) för att senare omvandlas till Vårdhögskolan, vilken i sin tur 1998 blev en del av Lunds universitet.

Fredrik Tersmeden

Sjuksköterskor sitter i en salong. Foto.
Interiör från Södra Sveriges Sjuksköterskehem på Helgonabacken 1929. Foto: Per Bagge/Universitetsbiblioteket i Lund

För vidare läsning