Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Munck af Rosenschöld – studentikos livet igenom

Personer i karnevalskläder. Foto.
Anna Munck i karnevalståget 1924. Foto: Akademiska Föreningens arkiv

”Livet är för kort för att vara dammfritt”. Så förkunnade Anna Munck-Falk, född Munck af Rosenschöld (1901–2001). Hennes liv blev förvisso inte kort – hon hann fylla 100 – men så hann hon i gengäld också med väldigt mycket, och det redan som aktiv i 1920-talets lundensiska studentliv.

Anna Munck var borgmästardotter från Landskrona men tillhörde i hög grad en lundensisk akademikersläkt. Minst två förfäder hade varit professorer vid universitetet och än fler studerat där. Själv tillhörde hon en stor syskonskara som alla blev studenter, flera av dem därtill engagerade i studentlivet.

Drivande bakom spex

Det sistnämnda gällde inte minst Anna Munck. Hon involverade sig snabbt i Kvinnliga studentföreningen där hon arbetade sig upp från sexmästeriet till ordförandeposten 1924. Längs vägen var hon en av de drivande krafterna i föreningens livaktiga interna spexverksamhet under dessa år. Sjuttio år senare skulle hon koras till hedersledamot i Lunds första publika helkvinnliga spexensemble, Boelspexarna.

Första kvinnan som kårvice

Sin verkliga karriärtopp i den studentikosa världen nådde Anna Munck när hon 1927 blev den första kvinnan att inneha posten som studentkårens vice ordförande. Hennes ordförande, Nils Falk, sägs först ha varit något skeptisk mot att ha en kvinna som vice; fyra år senare hade han blivit hennes make. Som kårvice tog Anna Munck bland annat initiativet till det möte där många frågor kring det kommande uppförandet av Lunds studentskegård diskuterades. Samma år var hon med och nystartade Lunds kvinnliga studentkör, vilken 1948 skulle omvandlas till Lunds akademiska kör.

Representativ direktörsfru

Mitt bland kårengagemang, spex, sång och karnevalsupptåg skötte Anna Munck även sina studier och blev filosofie magister. Det var en examen för blivande lärare, men i och med att hennes make blev direktör för Lunds hypoteksförening fick Anna Muck ikläda sig rollen som representativ direktörsfru. Hon bibehöll dock ett ivrigt föreningsengagemang, liksom företrädaren Hilma Borelius bland annat som ordförande i Fredrik Bremer-förbundets lundakrets.

Flitig hyllningsdiktare

Ej heller upphörde hon med att, liksom, under studenttiden skriva vers och visor till olika festliga tillfällen. När hon en gång dristade sig att versledes hylla själva Karl Gerhard i samband med en studentafton 1938 lär denne ha replikerat med ett ”där ligger man i lä”. När ett urval av Anna Muncks alster samlades i bokform 1998 räckte det till 300 sidor med allt från interna födelsedagsvisor inom familjen till en hyllning till den gamle studentkamraten Hjalmar Gullberg på dennes 50-årsdag.

Vid hennes bortgång 2001 skrev systerdottern Ami Lönnroth att hela Anna Mucks liv ”präglades av det glada och studentikosa, så som Lund är när det är som bäst, något hon själv i hög grad bidrog till”.

Se Anna Munck-Falk på film, intervjuad av Margareth Wijk 1989 på webbplatsen Alvin.

Fredrik Tersmeden

För vidare läsning

  • Ingvar, Cilla: ”Och flickorna…?” i Larsson, Göran, Meurling, Patrick & Strömberg, Håkan (red): Spex i Lund: En hundraårskrönika, Trelleborg 1986.
  • Munck-Falk, Anna: ”Axplock ur en anekdotflora” i Meurling, Patrick (red): Hundra års helsingkroniter, Lund 1990.
  • Munck-Falk: ”Fyra studentskor ser tillbaka: 1920-talet” i Akademiska Föreningens årsskrift 1965, Lund 1965. Senare omtryckt i Carlsson Wetterberg, Christina & Blomqvist, Göran: Kvinnor vid Lunds universitet, Lund 2000.
  • Munck-Falk, Anna: ”Mitt glada tjugotal” i Under Lundagårds kronor: Minnen upptecknade av gamla studenter, fjärde samlingen, Lund 1957.
  • Wickström, Margareta: ”Munck-Falk, Anna (1901–2001), Lunds studentkårs vice ordförande 1926 [sic!]” på Kulturportal Lund

 

 

Porträtt av kvinna. Foto.
Anna Munck. Foto: Akademiska Föreningens arkiv
Teckning av kvinna. Teckning.
Anna Muncks Q-vers i studenttidningen Lundagård 1924. Ill: Gustaf Petersson