Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dora Jacobsohn – den första kvinnliga professorn i medicin

Dora Jacobsohn (1908–1983) var läkare, banbrytande forskare inom neurofysiologi och den första kvinnliga professorn vid den medicinska fakulteten. Men starten på den akademiska karriären var allt annat än enkel.

Dora Jacobsohns akademiska karriär startade inte i Lund. Hon föddes i Tyskland och studerade medicin i Berlin. I januari 1933 avlade hon läkarexamen, och bara några dagar senare utnämndes Adolf Hitler till rikskansler. De nya politiska förhållandena i Tyskland medförde att Jacobsohn på grund av sin judiska härkomst inte kunde bli sjukhusläkare som hon hade tänkt från början.

Nekades läkarlegitimation 

Både inom universiteten och inom sjukvården spreds de nya nazistiska tankarna snabbt. Omfattande arbetsrestriktioner infördes redan i april 1933, bland annat den så kallade arierparagrafen som innebar att alla statsanställda av judisk börd genast skulle avskedas. I november samma år fick Dora Jacobsohn ett brev från universitetet där hon var verksam: hon nekades läkarlegitimation med hänvisning till de nya bestämmelserna.

Flydde till Sverige

Dora Jacobsohn valde då att året därpå fly till Sverige för att försöka få arbete som läkare här i stället. Möjligheterna till arbete för tysk-judiska läkare var begränsade, men hon lyckades till en början att försörja sig som forskningsassistent, först i Uppsala och sedan i Lund.

Frivillig flyktingläkare

En enda gång under tiden i Sverige var Dora Jacobsohn verksam som läkare. Hon anmälde sig som frivillig under våren 1945 när 30 000 överlevande från koncentrationslägren kom till landet. I samband med vården av de överlevande ådrog hon sig tuberkulos, vilket tvingade henne till sjukhusvistelser och långa behandlingar.

Framstående hormonforskare

År 1948 disputerade Jacobsohn i experimentell endokrinologi. Därefter fick hon en personlig forskardocentur som hon innehade fram till sin pensionering 1974. Med tiden blev Dora Jacobsohn framför allt känd som en framstående hormonforskare. Hon gjorde bland annat banbrytande arbeten om hypofysens funktioner och hur mjölkkörtlarna i brösten kontrolleras av hormoner. År 1964 fick hon ”professors namn”, en hederstitel som den svenska regeringen kan dela ut till bland annat välmeriterade forskare.

Elsa Trolle Önnerfors

För vidare läsning

Porträtt av kvinna. Foto.
Dora Jacobsohn.