Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Bugge Wicksell – jurist och aktivist

Den första kvinnan som studerade juridik i Lund hette Anna Bugge Wicksell. Hon var en av förgrundsgestalterna inom såväl kvinnorörelsen som fredsrörelsen under tiden kring sekelskiftet 1900.

Anna Bugge (1862–1928) föddes i Norge. Hon var studiebegåvad och tog 1885 studenten som en av de första kvinnorna i landet. Därefter började hon att studera vid universitetet i Kristiania (Oslo) och tog två år senare sin filosofie kandidatexamen i latin, franska och engelska. Sedan påbörjade hon studier i juridik med målet att bli advokat, trots att detta inte var formellt möjligt för norska kvinnor i slutet av 1800-talet. Redan som student engagerade hon sig för kvinnors rättigheter och rättsliga ställning, bland annat var hon en av initiativtagarna till Norsk Kvinnesaksforening.

Tidig sambo

Efter att ha läst juridik i ett år flyttade Anna Bugge till Frankrike. Anledningen till flytten var att hon hade blivit förälskad i den svenske nationalekonomen Knut Wicksell, som vid den här tiden bodde i Paris. De två hade träffats första gången vid det nordiska kvinnosaksmötet i Köpenhamn 1888. Båda arbetade hårt för ökad jämställdhet och utökade rättigheter för kvinnor. Då de tyckte att den gällande äktenskapslagstiftningen var föråldrad, valde de att i stället leva tillsammans som sambor och publicerade en liten annons i tidningarna med rubriken ”Förenade”. Ett sådant arrangemang, ett så kallat samvetsäktenskap där man lever tillsammans utan att vara formellt gifta, är ingenting som betraktas som något konstigt idag, men i slutet av 1800-talet var det en riktig skandal. Anna Bugge, som nu lagt Wicksell till sitt namn, blev ganska snart gravid och gjorde ett uppehåll i sina studier.

Porträtt i studio runt sekelskiftet 1900 av mor, far och två söner. Foto.
Anna Bugge Wicksell med sin livspartner Knut Wicksell samt sönerna Sven och Finn. Sven blev med tiden Lunds förste professor i statistik. Lillebror Finn omkom som medicinstudent i en tragisk olycka 1913. Foto: Privat ägo, Liv Nordqvist

Mellan 1890 och 1900 bodde familjen växelvis i Stockholm och Uppsala. Tillvaron kretsade kring att Knut Wicksell skulle bli färdig med sin examen för att på så vis kunna trygga familjens försörjning. För egen del engagerade sig Anna Bugge Wicksell i tidens politiska frågor. Hon höll föredrag och skrev artiklar om aktuella ämnen, både vad gäller kvinnorörelsen och det internationella fredsarbetet.

Återupptagna juriststudier i Lund

Kring sekelskiftet 1900 flyttade familjen till Lund där Knut Wicksell hade fått en professur på universitetet. Våren 1905 återupptog Anna Bugge Wicksell som 43-åring sina juridikstudier. Hon var den enda kvinnan bland 205 novischer på juristutbildningen det året. Vägen tillbaka till juridikstudierna hade inte varit helt oproblematisk då hennes make var professor i nationalekonomi vid fakulteten och därför inte kunde examinera sin hustru. En del av professorskollegorna ansåg att det hade varit bättre om Anna Bugge Wicksell läste i Uppsala i stället. Men efter en del diskussioner fick hon till slut rätt att studera i Lund med villkoret att man skulle ta in examinatorer från andra lärosäten när makens ämnen skulle tenteras av. 

Första kvinnan att avlägga juristexamen i Lund

Under studieåren i Lund engagerade sig Anna Bugge Wicksell i Lunds Kvinnliga Studentförening där hon senare valdes in som hedersledamot. Hon höll ofta föredrag i föreningen, bland annat om de kvinnliga studenternas situation och de kvinnliga juristernas villkor. I januari 1911 kunde hon som första kvinna avlägga en juris kandidatexamen vid Lunds universitet. Efter sin examen hade hon planer på att söka praktik på ett advokatkontor i Malmö. Hon funderade även på att doktorera i internationell rätt, men andra saker kom emellan. Det blev ingen juristkarriär för Anna Bugge Wicksells del men hon fick ändå stor nytta av sina juridiska kunskaper.

Gruppbild med kvinnor från sekelskiftet 1900. Foto.
Anna Bugge-Wicksell (andra från vänster i främre raden) vid Suffrage Alliance Congress, London 1909. Foto: Nasjonalbiblioteket i Norge

Anna Bugge Wicksell kom aldrig att verka som advokat, men hon fick stor nytta av sina juridiska kunskaper i sin offentliga verksamhet. Under 1910- och 1920-talen fortsatte Anna att arbeta för införandet av den allmänna och lika rösträtten samt den internationella fredsrörelsen. Hon var engagerad i Nationernas Förbund och kallas ibland för Sveriges första kvinnliga diplomat. I slutet av 1920-talet opererades hon för cancer, men komplikationer tillstötte och hon dog i februari 1928, 65 år gammal.

Gruppbild med en kvinna resten män. Foto.
Anna Bugge Wicksell och den svenska NF-delegationen med bland andra statsminister Hjalmar Branting (andra personen från vänster på första raden).

Elsa Trolle Önnerfors

Vidare läsning

  • Anna Kristine Margrete Bugge Wicksell, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Christina Carlsson Wetterberg)
  • Christina Carlsson Wetterberg: Jag saknar fruntimmer här: en biografi över Anna Bugge Wicksell (2020)
  • Liv Nordqvist: Anna Bugge Wicksell: en kvinna före sin tid (1985)
  • Gulli Petrini: Anna Bugge Wicksell: en internationell märkeskvinna (1934)
  •  

 

Porträtt av kvinna. Foto.
Anna Bugge Wicksell. Foto: Albert Wilhelm Rahmn
Liten tidningsannons.

Paret Bugge-Wicksells uppmärksammade annons i dagstidningarna 1889 då de ingick så kallat samvetsäktenskap. Klipp från Dagens Nyheter den 21 augusti 1889.