Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Birgitta Odén – en lundensisk professorspionjär

Birgitta Odén (1921–2016) var den första kvinnan som innehade en professur vid Lunds universitet, och hon var också den första kvinnliga professorn i historia i Sverige.

I Sverige dröjde det innan de första kvinnliga professorerna anställdes. Det hade bland annat sin förklaring i det att kvinnliga professorer på statliga universitet inte tilläts förrän 1923 års behörighetslag antogs. I Uppsala tillträdde Gerd Enquist som professor i geografi 1947, men i Lund dröjde det nästa ytterligare tjugo år innan Birgitta Odén utnämndes till professor i historia 1965.

Historiker bland naturvetare

Att Birgitta Odén skulle bli historiker var inte givet. Hon kom från en familj full av naturvetare, bland annat var hennes far professor i kemi, men Odén drogs tidigt till humaniora och samhällsvetenskap. När det gällde universitetsstudier föll hennes val på Lund och historia. År 1955 disputerade hon på en avhandling om finanspolitiken under sent svenskt 1500-tal.

Nya perspektiv på historien

Odén verkade i en tid då historieämnet förändrades vad gäller sätten att använda teori och metod. Detta öppnade upp för nya perspektiv på historien. Birgitta Odéns forskning omfattade bland annat miljöhistoria, socialhistoria, kvinno- och genushistoria, kulturhistoria samt äldres villkor förr och nu.

Första kvinnliga professorn

Vid sin utnämning var Odén både Sveriges första kvinnliga professor i historia och den första kvinnliga professorn någonsin vid detta universitet (Carin Boalt hade visserligen året innan utsetts till professor vid Lunds Tekniska Högskola, vilket vid denna tid dock ännu var ett fristående lärosäte).

Birgitta Odén var även en kvinnlig pionjär även inom studentlivet i Lund. År 1966 blev hon som första kvinna inspektor för en av studentnationerna, närmare bestämt Blekingska nationen där hon blev kvar på inspektorsposten fram till 1969.

Elsa Trolle Önnerfors

För vidare läsning

  • Agnes Birgitta Odén, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Österberg), hämtad 2023-08-15.
  • Magnusson Staaf, Björn & Tersmeden, Fredrik: Lunds universitet under 350 år: historia och historier, Lund 2016
  • Wirmark, Margareta (red.): Professorsboken: fyrtionio Lundakvinnor berättar, Stockholm 1996
Porträtt av kvinna. Foto.
Birgitta Odén blev Lunds universitets första kvinnliga professor. Foto: Uno Ahlqvist/Bilder i Syd