Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Boel Flodgren – Sveriges första rectrix magnifica

Det tog 326 år in i Lunds universitets historia innan en kvinna tillträdde rektorsämbetet. År 1992 blev Boel Flodgren (f. 1942) den första kvinnan som utnämndes till rektor vid ett svenskt universitet.

År 1992 efterträdde Boel Flodgren efterträdde Håkan Westling på posten som rektor för Lunds universitet och satt kvar i tio år fram till 2002.

Boel Flodgren är jurist och har som forskare framför allt studerat arbetsrätt och internationell handelsrätt. Hon disputerade 1978 på en arbetsrättslig avhandling med titeln ”Fackföreningen och rätten”, och året därpå blev hon docent. Åren 1984–1986 var hon tillförordnad professor och blev 1987 professor i handelsrätt. Boel Flodgren har även hunnit med en domarutbildning, arbetat deltid på advokatbyrå och har stor erfarenhet av styrelsearbete. Hon har även varit gästforskare vid universitet i USA, både på Stanford och Harvard.

Tre kvinnor i högtidsdräkter går i procession. Foto.
Kvinnlig topptrio vid doktorspromotionen 2001. Lunds universitets – och även Sveriges – första kvinnliga universitetsrektor, Boel Flodgren, flankeras av universitetskansler Sigbrit Franke och biskop Christina Odenberg – även de första kvinnor i landet på sina poster.

Efter tiden som rektor gick Boel Flodgren tillbaka till Ekonomihögskolan och återupptog sin tidigare karriär som forskare och lärare. Hennes forskningsområden idag kretsar mest kring den allmänna avtalsrätten och mera generella frågor om rättssystemet och rättssamhället.

Ville inspirera kvinnor till akademisk karriär

Under sin tid som rektor arbetade Boel Flodgren bland annat med jämställdhetsfrågor, och ville gärna se fler kvinnor på de högre tjänsterna inom universitetsvärlden. På hennes initiativ publicerades 1996 ”Professorsboken”, en biografi över 49 kvinnors väg till att bli professor i Lund. Tanken med boken var bland annat att fungera som inspirationskälla och uppmuntra fler kvinnor att göra en akademisk karriär.

Gav namn åt spexensemble

Boel Flodgren har även gett namn åt Boelspexarna, Lunds enda spex med enbart kvinnor på scen. I samband med att spexet grundades 1994 utnämndes hon till dess första hedersledamot.

Elsa Trolle Önnerfors

För vidare läsning

Wirmark, Margareta (red.): Professorsboken: fyrtionio Lundakvinnor berättar, Stockholm 1996

Porträtt av kvinna. Foto.
Boel Flodgren blev Lunds universitets första kvinnliga rektor. Foto: Hagblom Foto