Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hildegard Björck – den bortglömda pionjären

Handskriven text.
Hildegard Björck skriver in sig som första kvinna vid Lunds universitet i den 26 april 1880. Foto: Lunds universitetsarkiv

Värmländska Hildegard Björck (1847–1920) var Lunds universitets allra första studentska. Ändå har hon länge varit nästan helt bortglömd i universitetets historia.

Något mer hågkommen är hon möjligen i Uppsala där hon var detta universitets – och Sveriges – andra studentska, tillika den första kvinnan i landet att avlägga någon form av akademisk examen: den så kallade medicinsk-filosofiska preliminärexamen (1874). Också hennes medicine kandidatexamen 1879 var den första avlagd av en svensk kvinna någonsin.

Avbröt lundastudierna på grund av sjukdom

Det var efter denna som Björck vårterminen 1880 av okända skäl valde att fortsätta sina studier i Lund. Här tänkte hon bli medicine licentiat och färdig läkare. Men ödet ville annorlunda. En släng av mässling i vuxen ålder hade påverkat Björcks hörsel så att hon inte kunde klara de praktiska proven i hjärt- och lungmedicin. Hon avbröt därför sina lundastudier efter bara ett par månader, och även om hon gjorde ett kort försök att återuppta dem hösten 1892 blev det aldrig någon slutexamen.

Ville bekämpa prostitution

Björck valde liksom många tidiga studentskor att läsa medicin, ett av få akademikeryrken där det vid tiden redan fanns en arbetsmarknad för kvinnor. Björck hade dock även mer ideologiska skäl: hon ville bli läkare för att bekämpa prostitutionen, vilken, genom kopplingen till könssjukdomar, vid denna tid främst sågs som ett medicinskt problem. Över huvud taget tycks Björck ha varit en kvinna med starka idealistiska åsikter inom såväl samhällsfrågor som filosofi och teologi. Under sin Uppsalatid gjorde hon bland annat stort intryck på en ung Ellen Key.

Assistent åt manliga läkare

Även utan egen läkarlegitimation kunde Björck periodvis få arbeta som informell assistent åt manliga läkare, däribland lundaanatomen Carl Fredrik Nauman som också varit hennes hyresvärd som student. Senare kom hon att arbeta som vårdare åt sjuka privatpersoner, och med en av dessa, Julia Ewerlöf, grundlade hon en djup vänskap, vilken resulterade i att de båda gemensamt bosatte sig i Schweiz.

Glömde aldrig Lund

Även om Lund snabbt glömde Björck så glömde hon inte Lund. Vid sin död 1920 testamenterade hon sitt bibliotek med främst filosofisk litteratur till det kvinnliga studenthemmet i Lund. I dag förvaras boksamlingen på en efterföljare härtill, Lunds studentskegård.

Fredrik Tersmeden

För vidare läsning

Porträtt av kvinna. Foto.
Hildegard Björcks tid vid Lunds universitet blev inte lång.