Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Carin Boalt – första kvinnliga professorn vid en teknisk högskola

Carin Boalt blev 1964 den första kvinnliga professorn vid en teknisk högskola. Förutom att Boalt var en forskarpionjär hade hon också stor betydelse den svenska välfärdspolitikens utformning, bland annat vad gällde synen på hemarbete och bostäder.

År 1964 blev Carin Boalt (1912–1999) den första kvinnliga professorn i Lund när hon fick en tjänst vid Lunds tekniska högskola (LTH). LTH var emellertid vid den här tiden var ett självständigt lärosäte och blev en del av Lunds universitet först 1969. Av den anledningen brukar Birgitta Odén anges som den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet.

Forskade om funktionella hem

Under 1930-talet var Carin Boalt student vid Stockholms högskola och studerade bland annat kost- och näringsfrågor. Detta var områden som hängde nära samman med hur bostäderna var utformade. Vid den här tiden fanns utbredda problem med trångboddhet vilket tillsammans med otillräckliga kök medförde svårigheter med att förbereda måltider. Hushållsarbete ansågs framför allt var något som kvinnor ägnade sig åt. Samtidigt formgavs hemmen oftast av män utan någon större egen erfarenhet av arbete i hemmet. Carin Boalt forskade kring hur hemarbetet egentligen utfördes och hur det kunde underlättas genom bättre formgivning.

Påverkade samhällsplaneringen

År 1944 var Carin Boalt en av initiativtagarna till Hemmens Forskningsinstitut. Här bedrevs studier som bostädernas funktioner och framför allt kvinnors och barns behov lyftes fram. Forskningen låg till grund för utformningen av samhällsplaneringen och välfärdspolitiken under 1940- och 1950-talen.

Studerade samspel mellan människa och miljö

År 1964 blev Carin Boalt professor i det tvärvetenskapliga ämnet byggnadsfunktionslära vid LTH. Som lärare försökte hon kombinera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen för att kunna studera samspelet mellan människa och miljö. Detta blev tydligt när hon exempelvis undervisade arkitektstudenterna i bostädernas varierande funktioner.

Elsa Trolle Önnerfors

För vidare läsning

  • Carin Margareta Boalt, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg)
  • Magnusson Staaf, Björn & Tersmeden, Fredrik: Lunds universitet under 350 år: historia och historier, Lund 2016
  • Wirmark, Margareta (red.): Professorsboken: fyrtionio Lundakvinnor berättar, Stockholm 1996
Porträtt av kvinna. Foto.
Carin Boalt blev Lunds (men inte Lunds universitets) första kvinnliga professor.