Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flickskolor i Lund

Statliga läroverk öppnades inte för kvinnor förrän 1927. De kvinnor som dessförinnan ville ta studenten med eventuellt sikte på universitetsstudier hänvisades till privata flickskolor. I Lund startades två sådana.

Under 1800-talet fanns fler mindre så kallade flickpensioner i staden. I de flesta av flickpensionerna låg emellertid inte fokus på akademiska studier, utan målet var snarare att uppfostra flickorna till en god maka och mor. Stor vikt lades vid att lära ut hushållskunskaper och hur man skulle föra sig som en fin dam i sällskapslivet.

Första ordentliga flickskolan 1850

Den första mer ordentliga flickskolan startades av Thérèse Andersson 1850, men då hon flyttade från Lund efter några år övertogs verksamheten av Caroline Eggert. Den sistnämnda fick ge namn åt skolan som därefter kallades Eggertska skolan. Drygt tjugo år senare, 1871, grundade Anna Rönström Högre elementarskolan för flickor. Anna Rönström var själv utbildad pedagog med examen från Kungliga Högre Lärarinneseminariet i Stockholm.

Tvåvåningsbyggnaden från 1800-talet med några människor framför. Foto.
Rönströmska skolan vid Stora Södergatan. Foto: Per Bagge/Universitetsbiblioteket i Lund

Förebild för andra flickskolor

I slutet av 1870-talet ville Caroline Eggert dra sig tillbaka. På initiativ av bland andra professor Martin Weibull bildades 1880 en förening som köpte upp den Eggertska skolan och omvandlade den till Lunds fullständiga läroverk för flickor. Med tanke på den bildningstradition som fanns i staden var skolans målsättning att den skulle vara en förebild för andra flickskolor i hela landet.

Stort tegelhus. Foto.
Lindebergska skolan i Lund stod klar 1916. Byggnaden utnyttjas numera av bland andra Kulturskolan i Lund och Lars-Erik Larsson-gymnasiet. Foto: Per Bagge

Namnet ändrades 1905 till Lindebergska skolan efter skolans rektor Elisabeth Lindeberg. År 1912 fick skolan så kallad dimissionsrätt, det vill säga rätt att pröva i studentexamen, och fyra år senare kunde man flytta in i helt nybyggda lokaler i korsningen Sankt Laurentiigatan/Karl XI-gatan. I samband med skolreformen 1927 slogs de Rönströmska och Lindebergska skolorna ihop och bildade Lunds kommunala flickskola 1933.

Läs mer om kvinnornas väg till studentexamen.

Elsa Trolle Önnerfors

Porträtt av kvinna. Foto.
Anna Rörström grundade Högre elementarskolan för flickor i Lund 1871. Foto: Kulturen

Flickskolor i Malmö

Utöver de flickskolor som etablerades i Lund så utgjorde förstås även motsvarande institutioner i Malmö en rekryteringsbas för de tidiga lundastudentskorna.

Här öppnade år 1884 Malmö högre läroverk för flickor följt Anna och Eva Bunths skola för flickor 1887 och Tekla Åbergs högre läroverk för flickor 1888.

Åbergs skola kom att utvecklas till den största av de tre, och att den första högre avgångsklassen därifrån gick ut år 1900 bidrog till att Lunds kvinnliga studentförening bildades det året eftersom man i Lund räknade med att antalet studentskor nu skulle öka påtagligt.

1909 fick Åbergs skola som den första i Malmö även rätt att inte bara utbilda flickor upp till studentexamensnivå utan att även att själv utfärda dessa examina.