Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukgymnastutbildning i Lund

Också sjukgymnastik – eller som det nu heter: fysioterapi – är ett ämne som länge låg utanför universiteten. Här etablerades redan under 1800-talet utbildning vid Gymnastiska centralinstitutet (GCI) i Stockholm, vilken från 1864 även var öppen för kvinnor. Lunds första kvinnliga medicine doktor, Gertrud Gussander, hade exempelvis utbildat sig där innan hon blev universitetsstudent.

Man i uniform mittemot en rad kvinnor i äldre gymnastikkläder. Teckning.
Major Thulin med sina "lufthoppor" publicerad i studenttidningen Lundagård 1922. Ill: Oscar Antonsson

I Lund öppnade majoren Josef Gottfrid Thulin och hans hustru Emy i början av 1900-talet Sydsvenska gymnastikinstitutet (SGI) vid Sandgatan, vilket från 1909 fick rätt att examinera gymnastikdirektörer och sjukgymnaster. Makarna Thulin fortsatte i ett halvt sekel att driva sitt institut, vilket i folkmun blev känt som ”Lufthopperiet” – så uppkallat efter de kvinnliga elevernas gymnastiska skutt och språng. Redan tidigt samverkade institutet dock med universitetets medicinska fakultet, både i fråga om lokaler och lärarkrafter inom utbildningens mer teoretiska delar.

Fristående statlig yrkeshögskola

1959 övergick SGI också helt i offentlig regi som en fristående statlig yrkeshögskola med det lätt reviderade namnet Sydsvenska sjukgymnastinstitutet (SSGI). Först i samband med den stora högskolereformen 1977 införlivades utbildningen i Lunds universitets medicinska fakultet, först som en egen institution och senare som en avdelning. I dag tillhör utbildningen, liksom sjuksköterskeutbildningen, Institutionen för hälsovetenskaper.

Fredrik Tersmeden

För vidare läsning