Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gertrud Gussander – startade sjukhus under doktorandtiden

Av Lunds universitets tidiga kvinnliga studenter valde en hög andel att studera medicin. Det var bland annat ett resultat av att privatläkare var en av få möjliga akademiska karriärer så länge som alla högre statliga tjänster var förbehållna män. De flesta av dessa tidiga kvinnliga medcinare nöjde sig med att bli licentiater, den examen som krävdes för läkarlegitimation, men inte Gertrud Gussander (1872–1950) – hon blev 1912 Lunds första kvinnliga medicine doktor.

Vägen dit hade dock varit långt ifrån rak. En tidigt avliden far hade lett till en kringflyttande uppväxt och ekonomiskt beroende av välvilliga släktingar. Ett tag var hon tänkt att bli posttjänsteman men studerade i stället till sjukgymnast. Parallellt läste hon in en studentexamen och kunde därmed, 25 år gammal, bli universitetsstudent. Sina grundstudier bedrev hon omväxlande i Uppsala, Lund och vid Karolinska i Stockholm där hon blev licentiat 1906.

Uppmuntrades att doktorera

En tjänst som underläkare på lasarettet i Kristianstad ledde till mötet med en uppmuntrande chef: överläkaren Johan August Hedlund. Han gjorde inte bara Gussander till sin vikarie trots att regelverket egentligen inte tillät en kvinna detta, han uppmuntrade henne också att doktorera. I maj 1912 lade Gussander fram sin avhandling om magåkomman gastropos. Trots viss kritik godkändes den, och Gussander blev därmed Sveriges tredje och Lunds första kvinnliga medicine doktor. Därtill var hon långt in på 1940-talet den enda kvinnan att ha disputerat i anatomi, en del av medicinen som då betraktades som uttalat ”manlig”.

Byggde upp sjukhus på distans

Historien har varit litet stygg mot Gussanders avhandling i det att själva diagnosen gastropos sedermera har avskaffats. Mer bestående och minst lika imponerande blev dock hennes bana som utövande läkare. Redan parallellt med avhandlingsarbetet hade Gussander byggt upp ett privat sjukhus i Gagnef – 67 mil från Lund! – som togs i drift samma år som disputationen. Här hanterade Gussander och hennes personal allt från enklare sårskador till blindtarmsinflammationer och canceroperationer. Parallellt hade hon även mottagning i Falun.

Hastade mellan mottagningar

Gussander blev också kommunläkare i Gagnef och Mockfjärd och som sådan ett känt och aktat namn i bygden. Som Gagnefs första kvinna med körkort for hon i påtagligt hög fart mellan traktens patienter och sina båda mottagningar. Vid hennes pensionering 1936 övertogs kliniken i Gagnef av landstinget, och på platsen ligger i dag Gagnefs vårdcentral. Även om denna just nu (2023) planeras att flytta så lever Gussanders namn kvar på orten i form av ”Doktor Gussanders väg” och två stipendiefonder.

Fredrik Tersmeden

Vidare läsning

Porträtt av kvinna. Foto.
Gertrud Gussander blev Lunds universitets första medicine doktor. Foto: Peterson & Klinghjerdt/KB